0
හැගුම්බර ඒවා, කෙලගන්න ඒවා, රොමෑව්ටික්, ඒවා ඇඩෙන ඒවා.... තව එක එක ජාතියේ චිත්රපටි
බලන්න.. ගොඩක් ඔන්ලයින් ෆිල්ම් සයිට් වල නිකම් බලන්න දෙන්නෑනේ... ඉතින් මේ සයිට් එකේ එහෙම නෑ.. රෙජිස්ටර් වෙන්නවත් ඕනි නෑ... ගිහින්ම බලන්නකො  මෙතන


Post a Comment Blogger

වචනයකින් හරි Comment කරල ගියාට බොහොම ස්තූති !

 
Top