0

          කොහොමද.. අපි නිතරම පාවිච්චි කරන්න වෙන මෘදුකාන්ග තමාමේ Win rar හා 7zip කියන්නෙ. මේ Files extract කරන්න එහෙම නැත්තම් Open කරන්න archive software අවශ්‍ය වෙනව.. ඉතින් අද මම ගෙනාවෙ කිසිම Software එකක් අවශ්‍ය වෙන්නෙ නැතුව කිසිම මුදලකුත් වැය නොකර Free Online rar හා 7Z file open කරගන්න පුලුවන් වෙබ් අඩවි කිහිපයක්.. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනව Archive File වැඩ නොකරන Phone තියෙන අයට..

WobZip

මෙම අඩවියෙන් ඔබට Rar, 7z, Gzip, UDF, VHD, CAB, හා CHM කියන Archive Format Open කරගන්න පුලුවන්. File එකේ URl එක දීල හරි ඔබේ පරිගණකයෙන් File Upload කර හරි Open කරගන්න පුලුවන්. 

 Visit WobZip

  

B1 Free Archiver

මෙහිත් Rar, Zip, 7Zip  ඇතුලුව තව File Format 50 ක් වැඩ කරනව

 Visit B1 Free Archiver  

 

Unzip-Online

Rar හා Zip File මේ අඩවියෙන් Open හා Uncompress කරගන්න පුලුවන්. නමුත් මෙම අඩවියෙ File Upload කලහැකි Maximum Size එක 200 MB විතරයි.

Visit Unzip-Online

Post a Comment Blogger

වචනයකින් හරි Comment කරල ගියාට බොහොම ස්තූති !

 
Top